De woning wordt verhuurd als vakantiewoning overeenkomstig het Decreet van de Vlaamse Overheid betreffende toeristische logies. De verhuurder van Herten Tien is erkend door de overheidsdienst ‘Toerisme Vlaanderen’ en lid van Vlaanderen Vakantieland. Dit houdt in dat de vakantiewoning voldoet aan hoge normen voor veiligheid en kwaliteit.

Het huis is uitsluitend bestemd voor bewoning op basis van seizoensverhuring van een gemeubelde vakantiewoning. De huurder kan van deze woning niet zijn hoofdverblijfplaats maken. Elke wijziging door de huurder aan de bestemming of het gebruik van de woning is niet toegestaan. Onderverhuur of doorverhuur is nadrukkelijk verboden.

Aantal personen

Maximum 10 personen kunnen in de woning verblijven. Het is niet toegestaan dit maximum te overschrijden. Verblijf van meer dan 10 personen in de vakantiewoning kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst zonder teruggave van de huurgelden. De huurder moet minimum 21 jaar oud zijn.  Bij bevestiging van akkoord met de huurovereenkomst moet een kopie van de identiteitskaart bezorgd worden (nummer van de identiteitskaart moet leesbaar zijn).

Huurprijs

Er zijn verschillende tarieven van toepassing naargelang de periode van het verblijf (zie pagina ‘Tarieven’ op deze website www.hertentien.be). De huurprijs is inclusief reserveringskosten, TV, Wifi, keukenpakket, normaal verbruik van verwarming /elektriciteit/water, normale schoonmaakkosten en toeristenbelasting.

Reservatie en betaling

Een aanvraag tot reservatie kan gedaan worden via de pagina ‘Reserveringen’ van deze website www.hertentien.be . Na aanvraag voor reservatie zal de Verhuurder een email sturen aan de huurder met de huurovereenkomst en de betalingsgegevens. De Huurder stuurt  via email of per post een bevestiging van akkoord met de ondertekende huurovereenkomst (inclusief een kopie van de identiteitskaart) en maakt binnen de twee weken na ontvangst van de huurovereenkomst 50% van het aangegeven bedrag over via bankoverschrijving op de rekening van de Verhuurder (bankrekeningnummer, zie pagina ‘Contact’ van deze website).  De overige 50% en de waarborg dienen ten laatste twee weken voor aankomst betaald te worden.  Pas als de betaling binnen de gestelde termijn voldaan is, is de reservering definitief. De Verhuurder zal dan de definitieve reservatie bevestigen via email.

De waarborg bedraagt € 200.  Deze borg wordt samen met de volledige huursom betaald. De borg wordt terug overgemaakt op de rekening van de Huurder binnen de 14 dagen na het vertrek, mits verrekening van eventuele schade, ontbrekende apparaten of huisraad, bijzondere schoonmaakkosten en overmatig energieverbruik.

Lakens, handdoeken en keukenpakket

Alle bedden zijn voorzien van matrasbeschermers, dekbedden en kussens. Gebruik van onderlakens, kussensloop en dekbedovertrek is verplicht. Het gebruik van een slaapzak in de plaats van dekbed + dekbedovertrek is toegestaan. De Huurder kan eigen bedlinnen meebrengen (voor afmetingen van de bedden, zie pagina ‘Huis’ van deze website)  of onderlakens, kussenslopen en dekbedovertrek huren. De kostprijs hiervan bedraagt € 8 voor een eenpersoonsbed en € 12 voor een tweepersoonsbed

Een handdoekenpakket (badhanddoek, handdoek en washandje) kan gehuurd worden aan € 8 per persoon.

Een keukenpakket (handdoek, keukenhanddoek, schoteldoek, keukenrol, afwasspons, zeepblokjes voor vaatwasser, afwasmiddel)   is beschikbaar ter plaatse.

Roken

Het is niet toegestaan om in het huis te roken. Bij inbreuk kan de Verhuurder € 100 van de waarborg inhouden. Roken op het terras of in de tuin is toegestaan mits gebruik van de voorziene asbakken.

Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegelaten. Bij inbreuk wordt € 100  van de waarborg ingehouden.

Aankomst en vertrek

De tijden van aankomst en vertrek zijn vastgelegd en staan vermeld in de tarieftabel (zie pagina ‘Tarieven’ van deze website). De Huurder krijgt bij aankomst op het verblijfsadres de sleutels van het vakantiehuis van de Verhuurder. Bij aankomst buiten de vooropgestelde tijd tussen 16.00 en 22.00 uur dient de Huurder tijdig een afspraak te maken met de Verhuurder zodat in de mate van het mogelijke een gepaste oplossing kan worden gezocht. Bij aanvang van het verblijf biedt de Verhuurder de woning aan en aanvaardt de Huurder de woning in de staat zoals het zich bevindt, in goede staat van onderhoud, veiligheid, hygiëne en bewoonbaarheid. Er wordt een beschrijving van het goed en een inventaris van de inboedel voorgelegd welke, na  eventuele opmerkingen van de Huurder, door deze wordt ondertekend bij aanvang van het verblijf.

De verhuur eindigt automatisch na het verstrijken van periode vermeld in de huurovereenkomst. De woning dient op de vertrek dag te worden verlaten vóór 11.00 h. Kosten die ontstaan door het niet tijdig verlaten van de woning worden op de Huurder verhaald.  De gehele woning met volledige inboedel moet opgeruimd en bezemschoon worden achtergelaten. De in het vakantiehuis aanwezige zaken en apparaten dienen op de oorspronkelijke plaats te worden teruggezet. De vaatwasser, diepvriezer en koelkast dienen leeg te zijn en het servies netjes in de kasten geplaatst. Eventueel gehuurd beddengoed wordt op de grond gelegd aan de deur van de slaapkamer. Bij uw vertrek  zal de Verhuurder de woning terug controleren op basis van de inventarislijst,  bovenstaande punten en de huurvoorwaarden. Indien Verhuurder constateert dat het vakantiehuis niet bezemschoon is of meerdere zaken niet op hun oorspronkelijke plaats zijn teruggezet, is de Verhuurder gerechtigd om extra schoonmaakkosten aan de Huurder in rekening te brengen.

Annulering

Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van de huurperiode wordt geen annuleringskosten in rekening gebracht

Bij annulering 15 tot 30 dagen voor aanvang van de huurperiode wordt 20% van de huursom in rekening gebracht

Bij annulering binnen 14  dagen voor aanvang van de huurperiode wordt 40% van de huursom in rekening gebracht

Bij annulering binnen 7  dagen voor aanvang van de huurperiode wordt 60% van de huursom in rekening gebracht

Aansprakelijkheid

De Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, ongevallen of schade welke zich voordoen tijdens het verblijf tenzij wordt aangetoond dat dit het gevolg is van nalatigheid van de Verhuurder.

In geval van overmacht zoals natuurrampen, onverwachte schade aan het gebouw, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van de eigenaar en dergeljke kan de Verhuurder zonder schadevergoeding de overeenkomst annuleren en ontbinden. De Huurder heeft in dat geval recht op terugbetaling van de betaalde bedragen.

De Huurder dient het vakantiehuis als een goed huisvader te gebruiken overeenkomstig de door de Verhuurder gegeven redelijke gebruiksinstructies.  De Huurder is aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door het verrichten van handelingen, of nalaten daarvan, door hemzelf of zijn medehuurders. Schade dient door de Huurder onmiddellijk aan de Verhuurder te worden gemeld. Dringende reparatie of vervangingskosten die de waarborgsom overschrijden dienen door de Huurder aan de Verhuurder op diens eerste verzoek te worden vergoed.

Bij verlies van de huisleutels sleutels dient de verhuurder onmiddellijk te worden verwittigd en zal een bedrag van € 50 worden aangerekend.

Indien de Huurder of medehuurders de verplichtingen uit de voorwaarden en huisregels niet behoorlijk naleven heeft de Verhuurder het recht om de Huurder en medehuurders de toegang tot het goed onmiddellijk op te zeggen zonder teruggave van huurgelden.

 

Huisregels

Huishoudtoestellen

De meeste toestellen, zoals micro-golfoven, fornuis, koelkast zijn vrij makkelijk in gebruik. Hebt u toch vragen, lees dan de beschikbare instructieboekjes of contacteer de verhuurder.

Indien u vragen of opmerkingen heeft zullen we die graag met u bespreken.

Afval

Het afval dient gesorteerd te worden op de volgende manier:

 • Restafval in de grijze container
 • Groenten-Fruit-Tuinafval (GFT) in de groene container
 • Plastiek flessen-Metalen verpakkingen-Drankkartons (PMD) in de blauwe zak
 • Ander plastiekafval in de groene zak
 • Glas in de daarvoor voorziene box
 • Papier en karton in de daarvoor voorziene box of gele container

 Verwarming

De woning wordt verwarmd met stookolie. De bediening van de thermostaat is makkelijk en zal uitgelegd worden bij aankomst. Indien u geen verwarming wenst, gelieve de thermostaat dan af te zetten.

Vertrek

Bij het vertrek uit de vakantiewoning,  gelieve

 • Alle vensters en deuren te sluiten
 • De vaatwasser, wasmachine, droogkast, koelkast en diepvries leeg en schoon te maken
 • Huishoudelijke apparaten en eetgerei proper in de kasten of op de voorziene plaats leggen/zetten
 • De tuinstoelen, tuintafel en parasol in het tuinhuis te zetten
 • Alle afval op de daarvoor voorziene plaats en in de daarvoor voorziene bakken te zetten (zie vorige pagina)
 • Gehuurd beddengoed op de grond te leggen bij de deur van de slaapkamer
 • De thermostaat af te zetten
 • De woning bezemschoon te maken